منوی سایت

80Days

توضیحات

80 روز به طور خلاصه روی "دور دنیا در هشتاد روز"  ژول ورن مستقر است و ترکیبی از داستان زیبا و روایت جذاب آن است. شما در نقش یک پیشخدمت بازی می کنید و باید مسیرها را شهر به شهر انتخاب کنید. در این بازی میتونید سوار شتر بشید و به سفر برید !

دانلود از گوگل پلی