منوی سایت

شاهکار (Masterpiece)

توضیحات

Masterpiece یک اثر هنری پاپ است که در سال 1962 توسط روی لیختن اشتاین کشیده شده که با استفاده از نقاط کلاسیک بن روز و یک بالن سخنرانی می کند. این نقاشی برای محتوای روایتی اش که شهرت لیختن‌اشتاین را پیش بینی کرده, معروف است.