منوی سایت

داروسازي كاسپين تامين (كاسپين)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 

حجم مبنا : 1 | تعداد سهام :150 میلیون 

تابلوبازار : بازار عادي فرابورس 

لینک سهام