منوی سایت

داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه)

حجم مبنا : 100,000 | تعداد سهام :250 میلیون

سهام شناور : %20 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام