منوی سایت

پارس‌ دارو (دپارس)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام پارس‌ دارو (دپارس)

حجم مبنا :84,000 | تعداد سهام :210 میلیون 

سهام شناور : %17 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام