منوی سایت

داروسازي‌ زهراوي‌ (دزهراوي)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي)

حجم مبنا :96,000 | تعداد سهام :240 میلیون 

سهام شناور : %14 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام