منوی سایت

سازه‌ پويش‌ (خپويش)

توضیحات

اطلاعات پایه سهام سازه‌ پويش‌ (خپويش)

حجم مبنا :40,000 | تعداد سهام :100 میلیون 

سهام شناور : %8 | تابلوبازار : بازار دوم بورس

لینک سهام