منوی سایت

نوکیا 1110

توضیحات

نوکیا 1110 و 1110i هر دو موبایل های سطح پایینی هستند که جامعه ی کاربریشان افرادی بودند که به تازگی با موبایل ها آشنا می شدند. از نظر نوکیا, مدل 1110i پیشرفت زیادی در راحتی استفاده و قابلیت اطمینان در عین حال قیمت مناسب در بین سایرین دارد. این دو مدل شباهت زیادی به مدل 1100 دارند.